Βιβλίο
Η «σιωπή» της διοίκησης
Προς ένα de lege ferenda διοικητικό δίκαιο

Χρυσούλα Μουκίου
Ευθύνη Σειράς: Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2003
σ. 996
ISBN: 978-960-15-1102-3
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Κυκλοφορεί
Τιμή: 86.63€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-04-2005)
Περίληψη: