Βιβλίο
Ερμηνεία ΚΠολΔ
τόμοι I, II και συμπλήρωμα

Συλλογικό έργο
Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς
Δ. Γ. Κονδύλης
Νικόλαος Θ. Νίκας
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2000
σ. 2198
ISBN: 978-960-301-489-8
Σημειώσεις: Η τιμή αφορά το set των δύο τόμων.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 200.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 08-03-2011)
Περίληψη:

Η τιμή αφορά το set των δύο τόμων.