Βιβλίο
Τα χειρόγραφα της Μονής Δουσίκου Αγίου Βησσαρίωνος
Κατάλογος περιγραφικός

Δημήτριος Ζ. Σοφιανός
Φώτιος Α. Δημητρακόπουλος
Φορέας: Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
2004
σ. 486
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Πανόδετο
Σημειώσεις: Δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόλογος: Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών Αλέξιος. Ίδιο ISBN (960-404-061-8) με τον τίτλο: "Universal Values", Ακαδημία Αθηνών, 2004.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εικονογράφηση: ΝΑΙ
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Τιμή: 106.50€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 02-04-2007)
Περίληψη:

[...] Η Μονή Δουσίκου αποτελεί και ένα από τα αξιολογότερα και σημαντικότερα μνημεία όχι μόνον της περιοχής μας, αλλά και εις πανελλήνιον κλίμακα, δια την θαυμαστήν αρχιτεκτονικήν της, την εξαίτερον τοιχογράφησιν του καθολικού της, του έτους 1558, και των πλούτων των κειμηλίων της.
Επί πλέον όμως η Μονή διετήρει και πλουσιώτατην βιβλιοθήκην, εις χειρογράφους κώδικας και παλαιά έντυπα βιβλία, έως το 1882, οπότε, δυστυχώς της αφηρέθη, με κυβερνητικήν εντολή, το μέγιστον μέρος του χειρόγραφου πλούτου της (532 εν όλω κώδικες, πολύτιμοι δια την ιστορία της Μονής και την παλαιογραφικήν επιστήμην γενικώτερα) και μετεφέρθη εις την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, εις Αθήνας, όπου και σήμερα εναπόκειται. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)