Βιβλίο
Διεθνής πολιτική οικονομία
Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Επιμελητής: Αντώνης Κόντης
Επιμελητής: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Συλλογικό έργο
Αθήνα
Εκδόσεις Παπαζήση
Αριθμός Έκδοσης: 1
2005
σ. 473
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-02-1871-8
Σημειώσεις: Συγγραφική υπευθυνότητα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Εξαντλημένο
Τιμή: 32.49€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 23-02-2012)
Περίληψη:

Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία (ΔΠΟ) δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο μελέτης ζητημάτων και προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας, αλλά συνιστά και ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης της σχέσης της διεθνούς πολιτικής με τη διεθνή οικονομία με βασικό ερμηνευτικό στόχο το ρόλο και τη σημασία του κράτους από τη μια και της αγοράς από την άλλη. Εξετάζει δε τη συμπεριφορά των διεθνών δρώντων, τα αίτια, τις επιδράσεις και τις πολιτικές επηρεασμού των διεθνών οικονομικών συναλλαγών.
Ο συλλογικός αυτός τόμος στις τέσσερις βασικές θεματικές περιοχές του διερευνά τις εξής σημαντικές σύγχρονες προκλήσεις της ΔΠΟ:
Πρώτον, σε ποια έκταση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του διεθνούς οικονομικού συστήματος, το οποίο εκφράζεται με τον όρο "Παγκόσμια Διακυβέρνηση", ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες;
Δεύτερον, σε ποιο βαθμό τα προβλήματα που απορρέουν από την ολοκλήρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζονται με επιτυχία μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων;
Τρίτον, ποιες είναι οι συνέπειες από την ολοκλήρωση των αγορών των παραγωγικών συντελεστών, ιδιαίτερα των άμεσων και έμμεσων ξένων επενδύσεων και της διεθνούς μετανάστευσης;
Τέταρτον, η ολοκλήρωση των αγορών χρήματος κεφαλαίου και των συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών δημιουργεί ή όχι μια νέα παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα;
Τέταρτον, η ολοκλήρωση των αγορών χρήματος/κεφαλαίου και των συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών δημιουργεί ή όχι μια νέα παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα;
Ο τόμος απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, των Οικονομικών και των Νομικών Επιστημών και άλλων συναφών επιστημών, όπως και σε άλλους ενδιαφερόμενους για ζητήματα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.