Βιβλίο
Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Financial derivatives

Παναγιώτης Χρ. Αγγελόπουλος
Αθήνα
Σταμούλη Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 2
2005
σ. 354
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-351-610-1
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 25.48€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 06-10-2005)
Περίληψη:

Το βιβλίο εξετάζει τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τις πρακτικές τους εφαρμογές με βάση τη χρήση τους ως εργαλεία αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων (παραδοσιακών και αγοράς). Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο, ο συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει, με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων, όλες τις κατηγορίες των παραγώγων. Εξετάζει τα δικαιώματα προαίρεσης (options), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), εξειδικευμένα παράγωγα (caps, floors, collars, FRAs, warrants, stock repos), καθώς και τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives). Παράλληλα εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με την κατανόηση των παραγώγων, όπως είναι οι προθεσμιακές τιμές συναλλάγματος, τα προθεσμιακά επιτόκια και οι ανοιχτές πωλήσεις (short selling).
Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η ανάλυση της χρήσης των παραγώγων σαν επενδυτικά εργαλεία μεγάλης μόχλευσης και απόδοσης, αλλά και η ανάδειξη της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων, όπως τα προϊόντα εξασφάλισης του επενδεδυμένου κεφαλαίου (capital guaranty products). Σημαντική είναι και η γνώση που παρέχεται για την αναγνώριση των παραγώγων βάσει των αναγκών που δημιουργούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο για τους απασχολούμενους στον χρηματοοικονομικό χώρο (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων, κ.ο.κ.) που επιθυμούν να αποκτήσουν άμεση, σφαιρική και λειτουργική γνώση των προϊόντων αυτών. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε επενδυτές. Τέλος αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές και σπουδαστές σχετικών μαθημάτων.