Βιβλίο
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών
Το παράδειγμα των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Ιωάννα Παν. Παπαδανιήλ
Υπεύθυνος Σειράς: Δ. Χατζηδήμου
Υπεύθυνος Σειράς: Ε. Ταρατόρη
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
2005
σ. 152
Σχήμα: 23χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-823-6
Καινοτομίες στην Εκπαίδευση 29
Κυκλοφορεί
Τιμή: 11.61€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η σειρά "Καινοτομίες στην εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και επικεντρώνεται στη έργο που διετέλεσαν τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό) γίνεται αναφορά στους πιθανούς τρόπους χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει η ενσωμάτωση τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναλύεται το θέμα της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, εξετάζεται η θέση του εκπαιδευτικού σο σχολείο με τις νέες τεχνολογίες, εκτίθενται αποτελέσματα σχετικών ερευνών από τον ελληνικό χώρο και παρουσιάζονται τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Στο δεύτερο μέρος (εμπειρικό) εκτίθενται η αφετηρία, ο στόχος, οι υποθέσεις και η μεθοδολογία της έρευνας, που αφορά στο έργο των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης από την πλευρά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια αναλύονται τα δεδομένα της έρευνας και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι τελικές παρατηρήσεις.