Βιβλίο
Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών
Η περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας

Ευανθία Συνώδη
Υπεύθυνος Σειράς: Δ. Χατζηδήμου
Υπεύθυνος Σειράς: Ε. Ταρατόρη
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
2004
σ. 573
Σχήμα: 23χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-754-3
Καινοτομίες στην Εκπαίδευση 15
Εξαντλημένο
Τιμή: 36.38€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η σειρά "Καινοτομίες στην εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα
Το παρόν δημοσίευμα αναφέρεται ειδικά στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Αγγλία και Ελλάδα και αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο (θεωρητικό) παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του θέματος, με βάση τις οποίες αποτιμάται το είδος του επαγγελματισμού που προωθείται στις δύο αναφερόμενες χώρες. Αποδεικνύεται, μεταξύ των άλλων, ότι ο επαγγελματισμός, που διαμορφώνουν οι πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, είναι περισσότερο τεχνοκρατικός και κατά συνέπεια αντιτίθεται στον κοινωνιολογικό ορισμό του επαγγελματισμού ως συναδελφικού ελέγχου των εργαζομένων πάνω στην εργασία τους. Στο δεύτερο μέρος (εμπειρικό) διερευνώνται οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών της πρώιμης παιδικής ηλικίας, διευθυντών σχολικών μονάδων και μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού παιδαγωγικών σχολών που ασχολούνται με την προσχολική εκπαίδευση.