Βιβλίο
Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα
Απόψεις και στάσεις διευθυντών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ζαφειρούλα Δ. Μυλωνά
Υπεύθυνος Σειράς: Δ. Χατζηδήμου
Υπεύθυνος Σειράς: Ε. Ταρατόρη
Θεσσαλονίκη
Κυριακίδη Αφοί
2005
σ. 154
Σχήμα: 23χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-343-819-9
Καινοτομίες στην Εκπαίδευση 26
Κυκλοφορεί
Τιμή: 12.65€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 22-06-2011)
Περίληψη:

Η σειρά "Καινοτομίες στην εκπαίδευση" αποβλέπει να συμβάλει στη σθεναρή περιχάραξη του εκπαιδευτικού έργου και της διδακτικής πράξης των υποψηφίων και των υπηρετούντων διδασκόντων με δημοσιεύσεις σχετικών με την πραγμάτωση καινοτόμων θεμάτων. Η σειρά απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τα εκπαιδευτικά δρώμενα
Το παρόν δημοσίευμα αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο γίνεται ο προσδιορισμός της έννοιας της αποτελεσματικότητας, παρουσιάζονται τα μοντέλα, καταγράφονται οι παράγοντες αποτελεσματικότητας, αναλύεται ο ρόλος και η δράση του διευθυντή σε ένα αποτελεσματικό σχολείο και σκιαγραφείται το σχολικό κλίμα που πρέπει να υπάρχει στα σχολεία αυτά. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της πόλης της Θεσσαλονίκης σχετικά με την αποτελεσματικότητα.