Βιβλιονετ WebService

Η βιβλιονετ, παρέχει στους συνδρομητές της, επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου, μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία (web service) πρόσβασης στα δεδομένα της. Η υπηρεσία παρέχει σε τρίτα συστήματα και εφαρμογές τη δυνατότητα πρόσβασης σε:

  1. Συνοπτικές πληροφορίες για τους τίτλους που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ενός επιλεγμένου μήνα και έτους.
  2. Αναλυτικές πληροφορίες για συγκεκριμένο τίτλο ή τίτλους
  3. Πληροφορίες για τους συντελεστές ενός τίτλου
  4. Πληροφορίες για τα θέματα ενός τίτλου
  5. Πληροφορίες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα
  6. Πληροφορίες για συγκεκριμένη εταιρία ή εταίρειςς
  7. Πληροφορίες για θέματα και γλώσσες
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται προς το παρόν δοκιμαστικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους, για ελεύθερη χρήση πραγματικών δεδομένων. Στο επόμενο διάστημα, θα ζητηθεί από τους χρήστες να εγγραφούν στην ιστοσελίδα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία, με τους όρους και τις προυποθέσεις που θα ανακοινώσει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Τα δεδομένα παρέχονται σε μορφή JSON Mπορείτε να δοκιμάσετε τη λειτουργικότητα οποιοδήποτε τρίτο σύστημα ή εφαρμογή μπορεί να κάνει κλήσεις σε webservices, όπως η εφαρμογή postman την οποία μπορείτε να ανακτήσετε και εγκαταστήσετε δωρεάν στον υπολογιστή σας και να κάνετε δοκιμαστικές κλήσεις της υπηρεσίας.
Από τεχνικής άποψης, οι κλήσεις στην υπηρεσία είναι τύπου POST και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Αναζήτηση Γενικών Πληροφοριών Τίτλων:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_month_titles
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
year : το έτος που αφορά η αναζήτηση (ακέραιος)
month : ο μήνας που αφορά η αναζήτηση (ακέραιος από 1 έως 12)
titles_per_page : ο αριθμός των τίτλων που θα εμφανίζονται σε κάθε αναζήτηση, δηλαδή κάθε «σελίδα» αποτελεσμάτων (ακέραιος από 1 έως 50 )
page : η επιθυμητή σελίδα αποτελεσμάτων (ακέραιος)

Οι εγγραφές εμφανίζονται με αντίστροφη χρονική σειρά. Για παράδειγμα, για να ανακτήσει κάποιος τις εγγραφές από 100 έως 120 θα πρέπει να επιλέξει:
page=6
titles_per_page=20

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:

[
[
...{
"TitlesID": "250752",
"CoverImage": "/wp-content/uploadsTitleImages/26/b250752.jpg",
"Title": "Στέφανος Αβακιάν",
"Subtitle": "Εγώ και τα παιδιά που μου έδωσες",
"ParallelTitle": "",
"AlternativeTitle": "",
"OriginalTitle": "",
"ISBN": "618-5376-05-5",
"ISBN_2": "",
"ISBN_3": "",
"ISMN": "",
"PublisherID": "6342",
"Publisher": "Μάτι",
"WriterID": "129690",
"Writer": "Αβακιάν, Στέφανος",
"WriterName": "Στέφανος Αβακιάν",
"Place": "Κατερίνη",
"PublishYear": "2019",
"PublishMonth": "2",
"TitleType": "Βιβλίο",
"Availability": "Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή",
"CategoryID": "39",
"Category": "Ελληνική λογοτεχνία",
"LastUpdate": "2020-10-17"
},
{
"TitlesID": "249291",
"CoverImage": "/wp-content/uploadsTitleImages/25/b249291.jpg",
"Title": "Πολιτική θεολογία και κοινωνική διδασκαλία Αγίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτη",
"Subtitle": "Στον κορμό της ορθόδοξης κοινωνικής παράδοσης",
"ParallelTitle": "",
"AlternativeTitle": "",
"OriginalTitle": "",
"ISBN": "978-618-83818-2-7",
"ISBN_2": "",
"ISBN_3": "",
"ISMN": "",
"PublisherID": "10227",
"Publisher": "Εφημερίδα \"Η Χριστιανική\"",
"WriterID": "122280",
"Writer": "Παναγιωτίδης, Γιώργος-Νεκτάριος",
"WriterName": "Γιώργος-Νεκτάριος Παναγιωτίδης",
"Place": "Αθήνα",
"PublishYear": "2019",
"PublishMonth": "2",
"TitleType": "Βιβλίο",
"Availability": "Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή",
"CategoryID": "39",
"Category": "Ελληνική λογοτεχνία",
"LastUpdate": "2020-07-30"
}
... ]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Αναλυτικών Πληροφοριών Τίτλου ή Τίτλων:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_title
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
title : To id του ζητούμενου τίτλου (ακέραιος)
isbn : To isbn του ζητούμενου τίτλου (string). Οι παύλες αγνούνται
lastupdate : Ημερομηνία της μορφής 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ' η οποία επιστρέφει όλους τους τίτλους που καταχωρήθηκαν ή ενημερώθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία
Οι παράμετροι title, isbn και lastupdate δεν εφαρμόζονται συνδιαστικά. Αν για παράδειγμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο lastupdate οι παράμετροι title και isbn δεν θα πρέπει να αποσταλούν.

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
{ "TitlesID": "72584",
"CoverImage": "/wp-content/uploadsTitleImages/08/b72584.jpg",
"Title": "Θεραπείας συνέχεια",
"Subtitle": "",
"ParallelTitle": "",
"AlternativeTitle": "",
"OriginalTitle": "",
"ISBN": "978-960-211-652-4",
"ISBN_2": "",
"ISBN_3": "",
"ISMN": "",
"PublisherID": "212",
"Publisher": "Νεφέλη",
"WriterID": "15521",
"Writer": "Λοϊζίδη, Νίκη",
"WriterName": "Νίκη Λοϊζίδη",
"FirstPublishDate": "2002-01-01",
"CurrentPublishDate": "2002-01-01",
"FuturePublishDate": null,
"Place": "Αθήνα",
"TitleType": "Βιβλίο",
"EditionNo": null,
"Cover": "Μαλακό εξώφυλλο",
"Dimensions": "17x12",
"PageNo": "119",
"Availability": "Κυκλοφορεί",
"Price": "5.8300",
"VAT": "6",
"Weight": "128",
"AgeFrom": null,
"AgeTo": null,
"Summary": "Η de profundis συνομιλία με το πατρικό αρχέτυπο συνεχίζεται και στο δεύτερο αυτό λογοτεχνικό βιβλίο της Νίκης Λοϊζίδη το οποίο διαβάζεται ανεξάρτητα, αλλά και ως αφηγηματική προέκταση του πρώτου. Η \"αυτοβιογραφική\" εξιστόρηση του \"Θεραπείας συνέχεια...\" ακολουθεί και πάλι μια ανορθόδοξη και ασυνεχή περιήγηση μέσα στο χρόνο, αφού το παρόν διαγράφεται σαν σύμπτωμα της ασθένειας του παρελθόντος και το παρελθόν σαν \"μύθος\" που επινοείται από το παρόν. Αναμνήσεις των παιδικών χρόνων από τη μεταπολεμική Αθήνα και την Κύπρο, συμπλέκονται με μνήμες της φοιτητικής ζωής στο Παρίσι του '70 αλλά και με εμπειρίες σημερινές, που χρωματίζονται έντονα από το πνεύμα της νέας χιλιετίας. Κεντρικός θεματικός πυρήνας της αφήγησης είναι το σπίτι, ο παρακμάζων προγονικός \"οίκος\", ως σύμβολο ενός κόσμου που δέχεται τις δονήσεις των μεγάλων αλλαγών χωρίς να καταρρέει, αλλά και χωρίς να δημιουργεί προσδοκίες για ένα διαφορετικό μέλλον.",
"Language": "",
"LanguageOriginal": "",
"LanguageTranslatedFrom": "",
"Contains": null,
"Series": "Σύγχρονη Ελληνική Πεζογραφία",
"SeriesNo": null,
"SubSeries": null,
"SubSeriesNo": null,
"MultiVolumeTitle": null,
"SetISBN": null,
"VolumeNo": null,
"VolumeCount": null,
"Specifications": "",
"WebAddress": null,
"Comments": null,
"CategoryID": "39",
"Category": "Ελληνική λογοτεχνία",
"LastUpdate": null
}

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Συνεργατών Τίτλου:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_contributors
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
title : To id του επιθυμητού τίτλου (ακέραιος)

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"TitlesID": "89",
"Title": "Μπλε πάγος",
"ContributorID": "958",
"ContributorFullName": "Pino Corrias",
"ContributorTypeID": "1",
"ContributorType": "Συγγραφέας",
"PresentOrder": "1"
},
{
"TitlesID": "89",
"Title": "Μπλε πάγος",
"ContributorID": "1232",
"ContributorFullName": "Παναγιώτης Σκόνδρας",
"ContributorTypeID": "2",
"ContributorType": "Μεταφραστής",
"PresentOrder": "2"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Εταιρειών Τίτλου:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_title_companies
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
title : To id του επιθυμητού τίτλου (ακέραιος)

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"TitlesID": "250001",
"Title": "Ιερά ασματική ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού",
"CompanyID": "7123",
"CompanyName": "Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου",
"ComKindID": "1",
"ComKindType": "Εκδότης",
"PresentOrder": "1"
},
{
"TitlesID": "250001",
"Title": "Ιερά ασματική ακολουθία του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού",
"CompanyID": "6333",
"CompanyName": "Σταμούλη Α.Ε.",
"ComKindID": "6",
"ComKindType": "Κεντρική Διάθεση",
"PresentOrder": "2"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Θεμάτων Τίτλου:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_title_subject
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
title : To id του επιθυμητού τίτλου (ακέραιος)

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"TitlesID": "72584",
"Titles": "Θεραπείας συνέχεια",
"SubjectsID": "20",
"SubjectTitle": "Νεοελληνική πεζογραφία - Προσωπικές αφηγήσεις",
"SubjectDDC": "889.3",
"SubjectOrder": "1"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Πληροφοριών Προσώπου ή Προσώπων:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_person
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
person : To id του ζητούμενου προσώπου (ακέραιος)
lastupdate : Ημερομηνία της μορφής 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ' η οποία επιστρέφει όλα τα πρόσωπα που καταχωρήθηκαν ή ενημερώθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία
Οι παράμετροι person και lastupdate δεν εφαρμόζονται συνδιαστικά. Αν για παράδειγμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο lastupdate η παράμετρος person δεν θα πρέπει να αποσταλεί.

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει με παραμέτρο lastupdate='2020-10-02' :
[
[
{
"PersonsID": "12035",
"Photo": "/wp-content/uploadsTitleImages/02/12035.jpg",
"Name": "Γεώργιος",
"MiddleName": "Κ.",
"Surname": "Λεοντάρης",
"BornYear": "",
"DeathYear": "",
"Biography": "",
"LastUpdate": "2020-10-02"
},
{
"PersonsID": "128132",
"Photo": "/wp-content/uploadsPersonImages/13/128132.jpg",
"Name": "Μαργαρίτα",
"MiddleName": "",
"Surname": "Αλευρίδη",
"BornYear": "",
"DeathYear": "",
"Biography": "Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη της σχολής των Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια αρθρογραφεί στον ηλεκτρονικό τύπο. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των Lifo, Huffington Post, Protagon, Woman Toc, Madame Figaro, The Mamagers, Αντικλείδι, Thessaloniki Arts and Culture. ",
"LastUpdate": "2020-10-02"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Πληροφοριών Εταιρίας ή Εταιριών:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_company
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
company : To id της ζητούμενης εταιρίας(ακέραιος)
lastupdate : Ημερομηνία της μορφής 'ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ' η οποία επιστρέφει όλες τις εταιρίες που καταχωρήθηκαν ή ενημερώθηκαν τη συγκεκριμένη ημερομηνία
Οι παράμετροι company και lastupdate δεν εφαρμόζονται συνδιαστικά. Αν για παράδειγμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο lastupdate η παράμετρος person δεν θα πρέπει να αποσταλεί.

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"ComID": "32",
"Title": "Εκκρεμές",
"AlternativeTitle": "",
"Address": "Ιουλιανού 41-43\r\n104 33 Αθήνα\r\n",
"TelephoneNumner": "210 8220006",
"Email": "ekkremes@ekkremes.gr",
"Website": "www.ekkremes.gr",
"LastUpdate": null
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Πληροφοριών Θέματος:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_subject
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
subject : To id του ζητούμενου θέματος

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"SubjectsID": "72",
"SubjectTitle": "Λαϊκό θέατρο - Ελλάς",
"SubjectDDC": "792.495",
"SubjectParent": "1125"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Αναζήτηση Πληροφοριών Γλώσσας:

Endpoint της υπηρεσίας: https://biblionet.gr/wp-json/biblionetwebservice/get_language
Παράμετροι (ΚΕΥ/VALUE):
username : το όνομα χρήστη του συνδρομητή στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
password : ο κωδικός του χρήστη στην ιστοσελίδα της βιβλιονετ (string)
language : To id της ζητούμενης γλώσσας

Παράδειγμα εγγραφής που επιστρέφει:
[
[
{
"LangsID": "7",
"Language": "ισπανικά"
}
]
]

Κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, μπορείτε για τις δοκιμαστικές κλήσεις να χρησιμοποιείτε το όνομα χρήστη: testuser και κωδικό: testpsw

Δείτε ένα σχετικό παράδειγμα κλήσης μέσω της εφαρμογής Postman:

Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις και τεχνική βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω της φόρμας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της βιβλιονετ.